Vairo kolonėlės funkcionavimas paremtas ne tik fundamentinės mechanikos, bet ir skysčių mechanikos mokslu. Šis automobilio mazgas, leidžiantis keisti viso automobilio judėji kryptį susideda iš vožtuvų, cilindrų,siurblio, skysčiorezervuaro, riebokšlių, fiksacinių žiedų. Kadangi visa sistema veikia naudojant hidraulinį skystį, vairo kolonėlės detalės privalo užtikrinti visos sistemos sandarumą. Prasisunkiantis hidraulinis skystis dažniausiai ir nurodo vairo kolonėlės gedimą. Apie vairo kolonėlės išsidėvėjimą taip pat praneša ir atsiradęs bildesys, sunkus vairo pasukamumas arba užesys sukant vairą.
    Savo autoservise kvalifikuotai ir profesionaliai nustatysiu vairo kolonėlės gedimą, pasiūlysiu jums optimalius gedimo šalinimo būdus. Taisydamas jūsų automobilio vairo kolonėlės dalis, skirsiu dėmesį net menkiausioms detalėms, kurios atsakingos už tinkamą visos vairo kolonėlės darbą. Visos dalys bus išplautos, susidėvėjusios bus restauruojamos arba keičiamos naujomis, o pabaigus darbus visasistema bus pripildyta naujo hidraulinio skysčio, skirto vairo kolonėlei.